Salı, Ağustos 9, 2022
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergi2022 MTV %25 arttı!

2022 MTV %25 arttı!

9/12/2021 tarihli ve 31684 sayılı Resmi Gazete’de “2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4892)” yayımlandı.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu
maddesinin ikinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne yer verilmiştir.

8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 27/11/2021 tarihli
ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 533 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile %36,2 (otuz altı virgül iki) olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197
sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak % 25 (yirmi beş) olarak yeniden belirlenmiştir.

2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları %25 Artırımlı Uygulanacaktır

Motorlu taşıtlar vergisi kanunu uyarınca, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Yeniden değerleme oranı ise 2021 yılı için %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmişti.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı, (1) yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, (2) taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye, (3) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.

Bu Karar ile Cumhurbaşkanı söz konusu yetkisini kullanarak, 2022 yılında uygulanacak MTV tutarlarını %36,20 yerine %25 oranında artırılmasını kararlaştırmıştır.

1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile tespit ve ilan edilecektir.

Diğer taraftan, %25 oranı dikkate alındığında 2022 yılında uygulanacak bazı MTV tutarlarının aşağıdaki şekilde olması beklenmektedir.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR