Cuma, Mart 3, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaEkonomi2022 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare İnşaat Maliyet Bedelleri

2022 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare İnşaat Maliyet Bedelleri

Emlak vergisinde 2022 yılında uygulanacak bina metrekare inşaat maliyet bedelleri sorusuna ilişkin sayısal veriler resmî gazetenin 79 seri numaralı emlak vergisi kanununun genel tebliğinde açıklanmıştır.

1970 yılının Temmuz ayının 29’unda ve 1319 emlak vergisi kanunun 29 numaralı maddesinin birinci fırkasının B bendinde geçen ifade de belirtilmiştir.  İfadeye göre, binalar için vergi değerinin hazine ve maliye bakanlığınca çevre ve şehircilik planlamasına göre tespit ile ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetiyle, aynı fırkanın A bendinde de belirtildiği üzere esaslara uygun bulunan arsa ya da arsa payı değeri esas alınarak 31. Madde uyarınca hazırlanmıştır. 

1972 yılının şubat ayının 29’u tarihli ve 7 / 3996 sayılı bakanlar kurulu kararınca yürürlüğe koyulan emlak vergisine matrah olacak vergi takdirine ilişkin tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Emlak vergisinde 2022 yılında uygulanacak bina metrekare inşaat maliyet bedelleri Emlak Vergisi Kanunu’nun 20’nci ve 10’ncu maddelerinde de belirtildiği bina ve arazi vergisi;mükelleflerin yazılı beyanda bulunmaları üzerine tarh ve tahakkuk ettirileceği, mükelleflerin beyan edecekleri değerler şu şekildedir.  

‘Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca müştereken ilan ve tespit edilecek bina metrekaresi normal inşaat maliyet bedelleri ile birlikte yine aynı kanunun maddesine göre bulunacak arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değerleri esas alınarak, hesaplanacaktır. Hesaplama sonucunda elde edilen bedel, maliyet bedelinden daha düşük olamayacağı, belirtilenden daha düşük beyanda bulunulması halinde, mükellefin beyanı vergi dairesince maliyet bedeline yükseltilecektir.

Emlak vergisinde 2022 yılında uygulanacak bina metrekare inşaat maliyet bedelleri binaların metrekare için normal inşaat maliyet bedelleri her yıl uygulanacağı yıldan dört ay öncesinde müştereken tespit edilerek Resmî Gazete yayınlanmaktadır. 

2022 Yılı İçin Takdir İşlemleri Yapıldı

Emlak vergisinde 2022 yılında uygulanacak bina metrekare inşaat maliyet bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı konu ile ilgili olarak 2021 yılının mart atının 19. Gününde 2021/1 seri numaralı emlak vergisi kanunun iç genelgesi için başlama komutunu verdi. 

Başlama komutunun üzerine taktir komisyonları arazilere ve arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirleri yaptılar, nu arsalara ait takdir edilen değerler, ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki;

  • İlgili mahalle ve köy muhtarlıklarına,
  • Araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki bulunan belediyelere,
  • Ziraat odalarına,
  • İlgili belediyelerin ticaret odalarına, 

İmza karşılığında verilerek usulüne göre tebliğ edilir.  

Kimler Dava Açabilir

Türkiye Ticaret Borsaları Birliği bahsi geçen bu bedellere karşın Resmî Gazete ilanınındın sonraki izleyen on beş gün içinde Danıştay’da dava açama hakları bulunmaktadır. Fakat uygulamaya bakıldığında bu konuda dava açılmadığı görülmektedir. Dava açılabilen bir diğer husus ise arsa metrekare maliyet bedelleridir. 

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR