Cuma, Şubat 24, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiTebliğler41 Seri No.lu KDV Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır

41 Seri No.lu KDV Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır

41 Seri No.lu KDV Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde duyurulmuştur.

Tebliğ taslağında öne çıkan bazı hususlar aşağıdaki gibidir:

 • İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade alma imkanı,
 • İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması,
 • İade taleplerinde 5.000 TL sınırının 10.000 TL’ye çıkarılması,
 • Konut ve arsa teslimlerindeki KDV oranı uygulaması,
 • Demir-çelik ve alaşımlarından mamullerde 4/10 KDV tevkifatı uygulaması

41 Seri No.lu KDV Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde duyurulmuştur.

Taslak Tebliğde öne çıkan bazı hususlar aşağıdaki gibidir:

 • İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade alma müessesi seçimlik hak olarak getirilmektedir. Buna göre, sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilecekler. İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. Süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanacaktır.
   
 • İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması getirilmektedir. Buna göre, mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ile kısmi tevkifat uygulanacak teslimlere (2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler ve 2.1.3.3.7. Diğer Teslimler hariç) ilişkin alımlarında tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyecekler. Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmesinin istenmesi halinde sözleşmenin aynı süreyle yenilenmesi gerekecektir. Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi mümkün olmayacaktır.
   
 • İade taleplerinde 5.000 TL sınırı 10.000 TL’ye çıkarılmaktadır.
   
 • Demir-çelik ve alaşımlarından mamullerde 4/10 KDV tevkifati getirilmektedir; ancak ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. Bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.
   
 • Yapılan KDV indirimleri sonrasında yeni oranlar tebliğ metnine eklenmektedir.
   
 • Konut ve arsa teslimlerindeki KDV oran uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.
   
 • Perakende teslimin tanımı yapılmaktadır.
   
 • Net Alan ifadesine tebliğde yer verilmektedir.

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız. 

Konuya ilişkin açıklamalı sirkülerimizi, 41 Seri No.lu Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakiben paylaşacağız.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR