Perşembe, Şubat 23, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaSGKÇalışan SGKAsgari ücrete vergi muafiyeti değişikliği

Asgari ücrete vergi muafiyeti değişikliği

Asgari ücretteki değişiklik yürürlüğe girdi. Kanuna göre; tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek 25 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe girdi. 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) kapsamında asgari ücrete vergi muafiyeti uygulamasının kapsamı genişletildi.

Vergi muafiyeti nedir?

Vergi muafiyeti, vergi vermekle yükümlü bir kimsenin ya da belirli bir grubun vergi dışında tutulmasına denir. Bu muafiyet vergiden kısmen veya tamamen muaf olmak şeklinde ortaya çıkabilir.

Vergi mükellefi açıkça vergi mevzuatında belirtilen gerçek veya tüzel kişileri kapsar ve bu doğrultuda vergilendirme dışına bırakılan kimseler için vergi muafiyeti oluşur.

Asgari ücrete uygulanan vergi muafiyeti değişiklikleri nelerdir?

Kanun kapsamında ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacaktır. Buna göre, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının %85’i gelir vergisinden muaf tutulduğu için uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi düzenlemesi 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkmıştır.

Gelir vergisinden istisna olan ücretlerin düzenlendiği madde kapsamında Kanun ile değişiklik yapılarak tüm ücret ve maaşlarda, asgari ücretin aylık brüt tutarı kısmından SGK primi ve işsizlik sigortası primi düşüldükten sonraki kısmı vergi muafiyetine konu olmuştur. Birden fazla işverenden ücret alan vergi mükellefleri ise bu istisnayı sadece en yüksekten aldıkları ücret için kullanabileceklerdir.

İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.

Asgari ücrete uygulanan vergi muafiyeti nasıl uygulanacaktır?

Asgari ücret üzerinden gelir elde edenler için, 2022 yılı için belirlenen asgari ücretin brüt tutarı güncel olarak 5.004,00 TL’dir. Bu ücretten SGK primi (%14) ve işsizlik sigortası primi (%1) düşüldükten sonraki tutar 4.253,40 TL olarak belirlenmiştir.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR