Çarşamba, Mart 1, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMevzuatBiyometrik Veri Nedir? Biyometrik Veri İşleme İlkeleri Nelerdir?

Biyometrik Veri Nedir? Biyometrik Veri İşleme İlkeleri Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” bölümünde “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmıştır.

Biyometrik veri nedir?

KVKK ile özel nitelikli kişisel veriler arasında sayılan biyometrik verinin, mevzuatta kapsamlı olarak tanımı yapılmamıştır. Ancak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünde (GVKT) biyometrik veri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: “Yüz görüntüleri veya daktiloskopi veriler gibi bir gerçek kişinin özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan veya teyit eden fiziksel, fizyolojik veya davranışsal özelliklerine ilişkin olarak spesifik teknik işlemeden kaynaklanan kişisel verilerdir.”

Biyometrik veriler kişiye özgü, benzersiz ve tektir. Kişilerin unutmasının imkansız olduğu, genel olarak hayat boyu değişiklik göstermeyen ve herhangi bir müdahaleye gerek olmadan sahip olunan verilerdir. Biyometrik veriler sayesinde kişilerin birbirlerinden ayırt edilmeleri kolaylaşmış ve birbirleriyle karıştırılma olasılıkları yok denilecek kadar azalmıştır.

BİYOMETRİK VERİLER NELERDİR? HANGİ TÜR VERİLER BİYOMETRİK VERİLERDİR?

Biyometrik veriler, fizyolojik nitelikli biyometrik veriler ve davranışsal nitelikli biyometrik veriler olmak üzere iki guruba ayrılmaktadır.

Fizyolojik nitelikli biyometrik veriler nelerdir?

  • Kişinin parmak izi,
  • Kişinin retinası,
  • Kişinin avuç içi,
  • Kişinin yüzü,
  • Kişinin el şekli,
  • Kişinin irisi.

Davranışsal nitelikli biyometrik veriler nelerdir?

  • Kişinin yürüyüş şekli,
  • Klavyenin tuşlarına basma şekli,
  • Araba sürüş şekli.

Fizyolojik mahiyetteki biyometrik veriler, genel olarak değişmeyen ve parmak izi, retina, iris vb. vücudumuzda taşıdığımız özelliklerin tamamını oluşturmaktadır.

Davranışsal biyometrik veriler ise zaman, ruh hali, yaş ve benzeri faktörlere göre değişebilen dinamik yapıda özelliklere sahiptir. Davranışsal biyometrik veriler, yürüyüş şekli, telefon, tablet vb. aygıtları kullandığımız sırada ekranı kaydırmak için yapılan hareketler, klavyeye basış şekli, otomobil sürüş biçimi gibi davranışsal özelliklerdir.

Biyometrik verilerin işlenmesinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

KVKK’ya göre sağlık ve cinsel hayat haricindeki kişisel veriler, yasada belirtilen durumlarda ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenebilir. Bu kapsamda, biyometrik veriler açık rıza yoksa ilgili kanunda öngörülen durumlarda işlenebilir. Fakat başka kanunlarda biyometrik verilerin işlenmesiyle ilgili hükümlerin açıkça yer alması halinde söz konusu kanunlarda yer alan hükümler uygulanır.

Ayrıca, biyometrik verilerin işlenmesinde 6698 sayılı KVKK’nın 4’üncü maddesinde açıklanan genel ilkelere uyulması gerekmektedir. 

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR