Perşembe, Mart 9, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiGelir VergisiCari hesaba istinaden yapılan tahsilatlarda yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı

Cari hesaba istinaden yapılan tahsilatlarda yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı       : 11395140-105[VUK-1-20450]-74016       23.01.2018

Konu      : Cari hesaba istinaden yapılan tahsilatlarda yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı hk. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ……. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ………….vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz; inşaat malzemeleri ticareti faaliyetinde bulunduğunuz, cari hesap bazında takip ettiğiniz satışlarla ilgili olarak fatura tarihinden sonraki dönemlerde müşterilerinizden kredi kartı ile cari hesap tahsilatı yaptığınızı belirterek, yeni nesil yazar kasa pos cihazından toplu tahsilat yapıldığında geçmişte düzenlenen belgelerin tamamının yazılmasının mümkün olmadığı, kısmen ödeme yapıldığında veya bakiye tutarın sonradan tahsilinde hangi fatura numarasının yazılacağı, ayrıca farklı oranda KDV’ye tabi ürünlerde aynı fatura tahsilatının nasıl yapılacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak “… satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir.” denilmektedir.

Anılan Genel Tebliğin 4 numaralı bölümünde ise;

“…a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01.10.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar...” açıklaması yer almaktadır.

Öte yandan, Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Teknik Kılavuzları (1) ve (2) nin 16/d bendinde, ÖKC’ler kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen ve fatura ile belgelendirilmesi gereken satışlar için ÖKC’lerde kayıt oluşturulacağı ve bilgi fişi düzenleneceği belirtilmektedir.

YN ÖKC Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzu’nun 9/6 cari hesap tahsilatı işlemlerine ait bilgi fişleri bölümünde ise;

YN ÖKC’ler kullanılmak suretiyle cari hesaplara ilişkin tahsilatlar yapılması halinde YN ÖKC’den ekte örneğine yer verilen (9 No.lu) bilgi fişi iki nüsha düzenlenerek bir nüshasının cari hesap ödemesinde bulunan müşteriye verilmesi diğer nüshasının ise satıcıda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bu bilgi fişinin düzenlenebilmesi için; cari hesabı bulunan müşterinin: vergi mükellefi olması veya müşteri ile satıcı arasında cari hesap sözleşmesini bulunması ve mal ve hizmet satışları nedeniyle düzenlenmesi gereken belgelerin (fatura vb. ) vergi mevzuatında öngörülen kanuni süreler içinde düzenlenmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu bilgi fişi nüshalarının üzerinde; satıcı mükellef bilgilerinin (Satıcının: adı soyadı/unvanı, adresi, telefon numarası, VKN, vergi dairesi, mersis no, tescilli internet adresi bilgilerinin ), bilgi fişinin: tarih, fiş numarası ve saatinin, tahsil edilen tutarın, ödeme türünün, cari hesabı bulunan mükellefin/müşterinin; VKN veya cari hesap müşteri kodunun, adı ve soyadı veya unvanının ve satıcı ile ödeme yapan mükellefin/müşterini imza bölümleri bulunur.

Bilgi fişinin türü kısmında “CARİ HESAP TAHSİLATI” ibaresi, Z No, Ekü No, MF kodundan önce (varsa Bankacılık işlem bilgilerinden de önce) “MALİ DEĞERİ YOKTUR – CARİ HESAP TAHSİLATI” ibaresi ile satıcı ve müşteri nüshalarının her birinde satıcı ve ödemeyi yapan mükellefin/müşterinin imza bölümleri yer alacaktır

Bilgi fişi üzerinde; cari hesaba dahil bulunan ve tahsilata konu edilen fatura veya benzeri belgenin belirlenebilir olması halinde bu belgelerin tarih ve numarasının, tahsilata konu fatura veya benzeri belgenin belirlenememesi halinde ise; tahsilatın yapıldığı an itibariyle cari hesap borç durumunu, mükellef/müşteriden yapılan tahsilat tutarını cari hesaba ilişkin bilgileri (müşterinin cari hesap kodu, adı, soyadı, unvanı) gösteren ve işletme tarafından seri ve sıra nolu olarak oluşturulan “Cari Hesap Ekstresinin” tarih ve numarasının yer alması gerekmektedir.

YN ÖKC’den Cari Hesap Tahsilatı Bilgi Fişi düzenlenmek suretiyle bir cari hesaba ait tahsilat işlemlerinin yapılması halinde, ilgili cari hesap ekstresinde; düzenlenen bu bilgi fişinin tarihi, numarası ile ödeme kaydedici cihazın sicil numarasının yazılması gerekmektedir.

Cari hesaba ilişkin kart ile yapılan ödemelerde, kartın hamili ile cari hesap sahibi aynı kişi olmalıdır. ” açıklamalarına yer almaktadır.

Buna göre, bahse konu ticari faaliyetiniz kapsamında faturaları önceden düzenlenmiş olan ve cari hesap bazında takip edilen alacaklarınızın tahsilinde EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmanız halinde, YN ÖKC Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzu’unun 9/6. bölümünde belirtilen zorunluluklara uymanız şartıyla (9 No.lu örnek) “Cari Hesap Tahsilatı İşlemlerine Ait Bilgi Fişleri”ni düzenlemeniz gerekmektedir.

Diğer taraftan, aynı anda birden fazla faturanın tahsilatını gerçekleştirebilmek için mevcut  yazılımın gerekli özellikleri taşımaması durumunda ise ilgili ÖKC firmasına müracaat ederek cihazınıza uygun yazılımı oluşturma ve yükletmeniz  mümkün bulunmaktadır.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR