Perşembe, Şubat 23, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaSGKÇalışan SGKÇırakların Sigortalılığı

Çırakların Sigortalılığı

Çırakların sigortalılığı (Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)

506 sayılı Kanunun mülga 3 üncü maddesinin (II/B) bendinde özel kanunda tarifi ve nitelikleri belirtilen çıraklar hakkında, çıraklık devresi sayılan süre içinde analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile 35 inci madde hükümlerinin uygulanmayacağı öngörüldüğünden çıraklar hakkında 2008 yılı Ekim ayına kadar iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanmıştır.

Ancak, 506 sayılı Kanunun mülga 3 üncü maddesinin (II/B) bendinde özel kanun olan 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 5/7/1977 tarihli ve 15987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ilk çıraklık kurulu kararı 9/3/1979 tarihinde yayımlandığından çıraklar hakkında 9/3/1979 tarihine kadar 506 sayılı Kanunun mülga 3 üncü maddesinin (II/B) bendi hükümleri uygulanmamıştır.

2089 sayılı Kanun 1979 yılı Mart ayından itibaren sadece çıraklık kurul kararı ile kapsama alınan il ve mesleklerle sınırlı olarak uygulandığından çıraklık uygulaması yapılmayan iller ile çıraklık kapsamına alınmayan mesleklerde çalışanlar 506 sayılı Kanunun mülga 3 üncü maddesinin (I/H) bendi gereğince sigortalı sayılmayacaktır.

2089 sayılı Kanun 19/6/1986 tarihinde yürürlüğe giren 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1979 yılı Mart ayı ile 1/1/1987 tarihi arasında 2089 sayılı Kanun kapsamında çıraklık uygulaması 34 ilde yapılmıştır. 2089 sayılı Kanun kapsamında çırak olarak çalıştırılanların primleri, 3308 sayılı Kanunun uygulanmaya başlandığı 1/1/1987 tarihine kadar çırak çalıştıran işverenlerce ödenmiş, çırak sigortalıların bildirimi “Sigortalı işe giriş bildirgesi”, “Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi” ile yapılmıştır.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR