Cuma, Şubat 24, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiTebliğlerE-Tebligatınızı Aldıktan Sonra 5 Gün Süreniz Var!

E-Tebligatınızı Aldıktan Sonra 5 Gün Süreniz Var!

Yakın zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iki önemli düzenlemeye gidildi. İlk olarak, 24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik yayınlandı. Yönetmelik, işverenlere 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuru yaparak E-tebligat adresi alma zorunluluğu getiriyor.

E-tebligat ile birlikte SGK, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi gibi alacaklarını bu yolla tebliğ edecek. SGK, konuya ilişkin bir genelgeyi de yakında yayınlayacak.

İkinci olarak, 30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumu’na Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayınlandı.

İstirahatli dönem

Tebliğin yayınlanması sonrasında kafalar biraz karıştı. Ancak esas olarak Tebliğ sonrasında da 4/a kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirim uygulaması devam ediyor. Tebliğdeki hüküm, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine taşındığı için ilgili tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Bugünkü yazımda bu iki konunun detaylarını ele almaya çalışacağım.

Hangi evrak elektronik ortamda tebliğ edilir?

SGK tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, elektronik ortamda tebliğ edilebilecek. Bununla birlikte, elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması durumunda, diğer usullerle de tebligat yapılabilecek.

İşverenler, Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundalar.

– Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi (1 Ekim 2021) takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüler. Yani, 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvurusu süresi bulunuyor.

 Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten, yani 01 Ekim 2021’den sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler ise sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, başvuru yapmakla yükümlüler.

Aldıktan sonra 5 gün süreniz var

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanacak ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecek.

Elektronik imzalı evrak, işverenin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.

Ayrıca, talep edilmesi durumunda elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacak.

Çıkmak mümkün mü?

Zorunlu olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan işverenlerin aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değil. Buna göre;

– Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılacak.

– Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılacak.

– Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılacak.

İşte sorumluluklar

Elektronik ortamda tebligat yapılacak işveren/ işveren temsilcisi;

– Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,

– Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,

– Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara uymakla,

– Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle yükümlü.

‘Çalışmadı’ bildirimini göndermeye devam mı?

Diğer taraftan, yazımın başlangıcında da belirttiğim üzere, SGK tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumu’na Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile “çalışmadı” bildirimi zorunluluğu kaldırılmadı.

Bu zorunluluk, zaten Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yer alıyor. Dolayısıyla, işverenler istirahatli olan çalışanlarının işyerinde çalışmadıklarına ilişkin bildirimi SGK’ya yapmaya devam edecekler.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR