Salı, Şubat 28, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiTebliğlerEnerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Kurul Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Kurul Kararı

15.10.2021 Tarih ve 31629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karara göre;

Ek : “(5) Bu fıkra hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar; ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 2000 TL/MWh değerini geçmemek üzere içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık PTF ağırlıklı ortalamalarının 3 (üç) katı olarak uygulanır. Bu uygulama süresince bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.” Kurul kararının tamamı aşağıda yer almaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul Kararı

Karar No : 10489

Karar Tarihi : 14.10.2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14.10.2021 tarihli toplantısında; ekteki “Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın kabul edilerek Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine, karar verilmiştir.

EK

GÜN ÖNCESİ PİYASASINDA VE DENGELEME GÜÇ PİYASASINDA ASGARİ VE AZAMİ FİYAT LİMİTLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1 – 21/06/2015 tarihli ve 29393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azamî Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslari’ın Geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu fıkra hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar; ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 2000 TL/MWh değerini geçmemek üzere içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık PTF ağırlıklı ortalamalarının 3 (üç) katı olarak uygulanır. Bu uygulama süresince bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR