Çarşamba, Şubat 22, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMuhasebeBilişim MuhasebesiFacebook faturalarında KDV 2 hesaplanması

Facebook faturalarında KDV 2 hesaplanması

Alınan hizmet için (2) nolu KDV beyannamesi verilecek beyannamede hesaplanan ve ödenen KDV (1) nolu KDV beyannamesinden indirilecektir.

Firmamız facebooktan fatura aldı. Fatura üzerinde KDV tutarı yazmıyor. Biz sadece KDV2 hesap ederek bildirecek miyiz? Yoksa KDV 2, stopaj hem de KDV 1 mi bildireceğiz?

Alınan hizmet için (2) nolu KDV beyannamesi verilecek beyannamede hesaplanan ve ödenen KDV (1) nolu KDV beyannamesinden indirilecektir. “

Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumların, Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilere verdikleri hizmetler nedeniyle elde ettiği gelirler, vergi anlaşmalarında aksine hüküm olmaması kaydıyla Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. 

Yurtdışına yapılan bu ödemeler üzerinden KVK’nun 30. maddesi çerçevesinde BKK ile belirlenmiş oranlarda stopaj yapılmalı ve muhtasar beyanname ile beyan edilmelidir. 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında stopaj yapılabilmesi için; 

– Hizmeti sunan yurt dışında mukim bir kurum olmalıdır. 

– Yapılan hizmetin niteliği itibariyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında tevkifata tabi olması gerekir. 

– İlgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olmamalıdır veya vergi anlaşmasında stopajı engelleyici bir hüküm bulunmamalıdır. 

Buna göre yurt dışından sağlanan; 

– Elemanların ücretleri (yabancı bir kuruluşun elemanının Türkiye’deki bir firmanın personeli veya yöneticisi olarak çalışması “serbest meslek” kazancı olarak nitelendirildiğinden bu nedenle yabancı kuruluşa yapılan ödemeler KVK’nun 30. maddesi uyarınca stopaja tabidir.), 

– Mühendislik, montaj, danışmanlık, eğitim hizmeti, özel yazılım yaptırılması, tercüme yaptırılması gibi serbest meslek hizmeti niteliğindeki hizmet bedelleri,

– Kiralama hizmeti karşılığında yapılan ödemeler (Finansal kira veya normal kira), -Borç verme, mevduat ve benzeri fonlamalar karşılığında ödenen faizler, 

– Yurt dışından yapılan mal tedarikine bağlı vade farkları, 

-Telif, imtiyaz, ticaret unvanı, marka, know-how ve benzeri gayrimaddi haklar G.menkul kiralamalı için ödenen bedeller veya kiralar, gibi, GVK’nın 94 veya KVK’nun 30. maddesi kapsamında bulunan ödemelerde, vergi anlaşmasında stopajı önleyen bir hüküm olmadığı sürece, gerekli oranlar üzerinden stopaj yapılması gerekmektedir. 

Bununla beraber; 

– Her nevi komisyon ödemeleri,

– Yurt dışında yapılan ilan veya reklam bedeli ödemeleri,

– Yurt dışında gerçekleşen taşıma bedeli ödemeleri, 

– Sigorta primi ödemeleri.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR