Cumartesi, Şubat 25, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaEkonomiGayrimenkul Alım İşleminin Muhasebeleştirilmesi

Gayrimenkul Alım İşleminin Muhasebeleştirilmesi

Gayrimenkul alım işleminin muhasebeleştirilmesi genel olarak yatırım amacıyla alınan işletmelerle bağlantılıdır.

Bir işletme farklı amaçlarla birden fazla gayrimenkul satın alabilir. İşletme satın aldığı bu gayrimenkulleri kısa vadede satmak, kendi amaçlarını gerçekleştirmek üzere kullanmak, sermaye ya da kira geliri elde etmek için kullanabilir.

Maliye Bakanlığı Tekdüzen Hesap Planında satın alınan gayrimenkuller, duran varlıklar grubu içerisinde yer almaktadır. TDHP’na göre gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesinde bunların hangi amaçla satın alındığı ve elde tutulduğuna bakılmaz, ayrıma gidilmez. 

Yani, bir işletme elinde bir gayrimenkul bulundurduğunda bu gayrimenkulün kullanım amacına bakılmaz ve bu gayrimenkul duran varlık olarak raporlanır. 

Fakat, Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun bir biçimde hazırlanmış olan Türkiye Muhasebe Standartlarından sonra bahsi geçen gayrimenkullerin sınıflandırılması ile ilgili yaklaşım değişmiştir. İşletmenin satın aldığı bu gayrimenkulleri kullanım ve elde etme amacına bağlı olarak hem dönen hem de duran varlıklar sınıflarına dahil edilmiştir.

Gayrimenkul alım işleminin muhasebeleştirilmesi, gayrimenkullerin zaman içerisinde nitelik değiştirmesi durumunda geçiş yaptığı yeni niteliğine bağlı olmak suretiyle dönen varlık sınıfından duran varlık sınıfına ya da tam tersine geçiş yapabilmektedir. 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin İlk Muhasebeleştirilmesi 

Gayrimenkul alım işleminin muhasebeleştirilmesi, yatırım amaçlı gayrimenkuller, yatırım amaçlı satın alınan gayrimenkulün maliyetinin güvenli bir biçimde ölçülebilmesi durumunda bir varlık olarak muhasebeleştirilir, yatırım amaçlı gayrimenkullere ait maliyetler, söz konusu maliyetler belirlendiği anda değerlendirilir.

Söz konusu olan maliyetlerin, yatırım amaçlı gayrimenkullerin elde edilmesine ilişkin olarak gerçekleştirilen maliyetlerle yatırım amaçlı bir gayrimenkule daha sonradan yapılan ilave ve hizmet maliyetlerini de içermektedir.

Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin günlük hizmet giderleri kâr ya da zararda muhasebeleştirilmektedir. Günlük hizmet giderleri sarf malzemeleri ve işçilikten oluşmakla beraber, küçük parçalarla ilgili olan maliyetlere de ait olabilir. Bahsi geçen harcamalar genel olarak söz konusu gayrimenkulle ilgili bakım ve onarım harcamaları olarak nitelendirilmektedir.

İlk Muhasebeleştirme Sonrasında Ölçme

Gayrimenkul alım işleminin muhasebeleştirilmesi, yatırım amaçlı satın alınan gayrimenkuller başlangıçta satışa sunulan maliyetiyle ölçülür, işlem maliyetleri de buna dahildir. Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün satın alınması durumunda gayrimenkulün maliyeti; satın alma fiyatıyla bu işlemle direkt ilişkilendirilebilen harcamalardan oluşur. 

Doğrudan yapılan bu harcamalara örnek vermek gerekirse; gayrimenkul alım vergisi ve diğer işlem maliyetleri, avukatlık hizmetlerine ilişkin ödenen ücretler örnek gösterilebilir. 

İlk muhasebeleştirme işleminin sonrasında, gerçeğe uygun değer yöntemini tercih etmiş olan bir işletme, tüm yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun değer yöntemiyle ölçer.

Yatırım amacıyla satın alınmış olan bir gayrimenkulün gerçeğe uyumlu değeri; karşılıklı pazarlık yapılabilen bir ortamda, bilgili ve istekli birden fazla grubun arasında mevzu bahis olan varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.

Bir varlığın belirli bir tarihteki değeri yani piyasaya sunulduğu değer o gayrimenkulün gerçeğe uygun değeridir. Yatırım amacıyla satın alınan gayrimenkullerin gerçeğe uyumlu değeriyle birlikte değerlendirilmesinden sonra mevcut değerinde değişmeler olabilir.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR