Perşembe, Mart 2, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMuhasebeGemiadamlarında yıllık ücretli izin uygulaması

Gemiadamlarında yıllık ücretli izin uygulaması

Gemiadamlarının yıllık izin süreleri nedir? Gemiadamlarının yıllık izinini ne zaman kullanacağına kim karar verir? Gemiadamlarının yıllık izni bölülenbilir mi? Gemiadamından yıllık iznini yabancı bir limanda kullanması istenebilir mi? Gemiadamı yıllık iznini kullanırken ücretsiz yol izni isteyebilir mi? Gemiadamlarının Hafta tatili var mıdır? Gemiadamlarına hafta tatili ücreti ödenir mi? Gemiadamlarının evlilik izni var mıdır? İşveren işleri tatil ederse hafta sonu ücretini ödemek zorunda mıdır?

Gemiadamı yıllık izne hak kazanmak için en az ne kadar çalışmalıdır?

Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet aktine dayanarak en az altı ay çalışmış olan gemiadamı, yıllık ücretli izine hak kazanır.

Gemiadamlarının yıllık izin süreleri nedir?

İzin süresi, altı aydan bir yıla kadar hizmeti olan gemiadamları için 15 günden ve bir yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için yılda bir aydan az olamaz.

Gemiadamlarının yıllık izinini ne zaman kullanacağına kim karar verir?

İzin işverenin uygun göreceği bir zamanda kullanılır. Bu haktan feragat edilemez.

Gemiadamlarının yıllık izni bölülenbilir mi?

Bir aylık izin, tarafların rızasiyle aynı yıl içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilir.

Gemiadamından yıllık iznini yabancı bir limanda kullanması istenebilir mi?

Gemiadamı, yıllık ücretli iznini yabancı bir memleket limanında veya hizmet aktinin yapılmış bulunduğu mahalden gayri bir yerde kullanmaya zorlanamaz.

Gemiadamı yıllık iznini kullanırken ücretsiz yol izni isteyebilir mi?

Gemiadamı, dilerse, işveren veya işveren vekilinden ücretli izne ilişkin olarak 7 güne kadar ücretsiz yol izni de isteyebilir.

Gemiadamının hakettiği yıllık ücretli izni kullanmadan hizmet akti Deniz İş Kanunu’nun 14’üncü maddenin II, III ve IV üncü bentlerine göre bozulursa, işveren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti, gemiadamına ödemek zorundadır.

Gemiadamlarının Hafta tatili var mıdır?

– Liman hizmeti ve şehir hattı gemilerinde gemiadamının haftada altı günden fazla çalıştırılması yasaktır.

Bunlardan hafta tatili günü çalıştırılanlara, haftanın diğer bir gününde nöbetleşe izin verilir.

Gemiadamlarına hafta tatili ücreti ödenir mi?

– Deniz İş Kanununun uygulandığı gemilerde, haftanın tatilden önceki günlerinde sürekli olarak çalışmış bulunan gemiadamlarına çalışılmayan hafta tatili günü için işveren veya işveren vekili tarafından bir iş karşılığı olmaksızın ve ücret ödeme şekline bakılmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir.

Gemiadamlarının evlilik izni var mıdır?

Evlenmelerde üç güne, ana ve babanın, karı ve kocanın, kardeş ve çocukların ölümünde iki güne kadar verilmesi gereken izin süreleriyle bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinler ve hekim raporlarıyla verilen dinlenme ve hastalık izinleri, fiilen çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

İşveren işleri tatil ederse hafta sonu ücretini ödemek zorunda mıdır?

Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan gemideki çalışmaların haftanın bir veya birkaç gününde işveren veya işveren vekili tarafından tatil edilmesi halinde, haftanın çalışılmayan günleri, ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken altı günün hesabında göz önünde tutulur.

Gemide işin bir haftadan fazla süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, bu süreye rastlayan hafta tatili ücreti, yarım gündelik tutarında ödenir.

Kısa, yakın ve uzak sefer yapan gemilerde çalışan gemiadamlarına işveren veya işveren vekili tarafından geminin seferde bulunduğu müddete rastlayan hafta tatili günleri için yukarıdaki şartlar aranmaksızın ve bir iş karşılığı olmaksızın, ayrıca bir gündelik tutarında hafta tatili ücreti ödenir.

Gemi adamlarında genel tatil ücreti:

Deniz İş Kanunu kapsamına giren gemilerde çalışan gemiadamlarına, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile anılan kanuna ek 3466 ve 221 sayılı kanunlarda yazılı bulunan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde, bir iş karşılığı olmaksızın bir günlük ücreti tutarında tatil ücreti, ücret ödeme şekline bakılmaksızın ayrıca ödenir.

Tatil ücretlerine girmeyen kısımlar

Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücret ve primlerle sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR