Pazartesi, Mayıs 23, 2022
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMevzuatGider Pusulası kullanımı ile ilgili 7338 sayılı Kanun ile önemli değişiklikler yapıldı

Gider Pusulası kullanımı ile ilgili 7338 sayılı Kanun ile önemli değişiklikler yapıldı

Bazı belgelerin gider pusulası yerine geçmesi sağlandı. Buna göre bankalar, ödeme kuruluşları ve PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) ve kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatları dahilinde düzenledikleri belgeler artık gider pusulası yerine geçecektir.

7338 sayılı kanun ile gider pusulası hakkında düzenlemeler yapılmıştır. 

01.11.2021 den itibaren VUK 234. maddedeki Gider pusulası düzenlemelerinde; 7338 sayılı Kanun’la gider pusulasıyla ilgili üç önemli değişiklik yapılmıştır. 

Buna göre;
1- 01.11.2021’den önce şahıslardan satın alınan araçlar için gider pusulası düzenlenmesi zorunlu muydu? Düzenlenmemesi cezayı gerektirir mi?

Sadece vergiden muaf esnaftan değil, belge düzenleme zorunluluğu olmayan tüm kişilerden alınan mal ve hizmetler için gider pusulası düzenlenmesi gerektiğinin hüküm altına alınmasıdır. 

2- 01.11.2021’den sonra yani 7338 kanunla beraber şahıslardan satın alınan araçlar için gider pusulası düzenlenmesi zorunlu mu? Düzenlenmemesi cezayı gerektirir mi? 

Pusulanın mal ve hizmet alımından itibaren 7 gün içinde düzenlenmesi zorunluluğunun getirilmesidir. Kanunda fatura düzenlemesine ilişkin süre yer almakla birlikte gider pusulasıyla ilgili herhangi bir süre yoktu. 

3- 01.11.2021 den önce kat karşılığı işlerde arsa sahiplerinin arsa karşılığı için gider pusulası düzenlenmesi zorunlu muydu? Düzenlenmemesi cezayı gerektirir mi?

Üçüncü ve en önemli düzenleme bazı belgelerin gider pusulası yerine geçmesinin sağlanmasıdır. Buna göre bankalar, ödeme kuruluşları ve PTT tarafından düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) ve kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatları dahilinde düzenledikleri belgeler artık gider pusulası yerine geçecektir. 

4- 01.11.2021 den sonra yani 7338 kanunla beraber kat karşılığı işlerde arsa sahiplerinin arsa karşılığı için gider pusulası düzenlenmesi zorunlu mu? Düzenlenmemesi cezayı gerektirir mi? 

Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan taşıt için Noter satış sözleşmesi ve ödemenin bankadan yapılması yeterlidir. 

Arsa sahiplerinin tapu işlemleri ve ödemenin bankadan yapılması yeterlidir. Bunlar için Gider pusulası düzenlenmeyecektir. 

Örnek: (A) A.Ş. esnaf muaflığından yararlananlardan sürekli olarak mal ve hizmet alımı yapmaktadır. Eski uygulamada şirket tüm alımları için gider pusulası düzenlemeli ve yaptığı stopajı bu pusula üzerinde göstermelidir. Yeni uygulamada, ödemelerin banka aracılığıyla yapılması durumunda düzenlenen dekont, gider pusulası yerine geçecektir.
Örnek: (B) A.Ş. galeri olarak faaliyette bulunmakta olup otomobil alımlarını vergi mükellefi olmayanlardan yapmaktadır. Eski uygulamada şirket yaptığı her bir alım için gider pusulası düzenleyip muhatabına imzalatmalıdır. Yeni uygulamada, Noter sözleşmesi ve bu alımlar karşılığında ödeme kuruluşlarından alınan dekont belgelendirme için yeterli olacaktır.
Örnek: (C) Ltd. Şti. nihai tüketicilere konfeksiyon ürünleri satmaktadır. Günlük satış hacmi 10.000 adet olup bunun %5’i firmaya iade edilmektedir. Eski uygulamada şirket her bir iade için gider pusulası düzenleyip imzalatmak zorunda olduğundan günlük 500 adet gider pusulasını ayrı ayrı düzenleyip tüketicilere imzalatmalıdır. 

Yeni uygulamada iadenin PTT aracılığıyla yapılması durumunda düzenlenen alındı gider pusulası yerine geçecektir. 

Banka, ödeme kuruluşu ve PTT aracı kılınmaksızın yapılan tüm ödemelerde gider pusulası düzenlenmeye ve muhatabına imzalatılmaya devam edilecektir. 

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR