Perşembe, Mart 9, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiSirkülerGümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete’de “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. 

Yönetmelik ile yapılan düzenlemelerden biri de geri gelen eşyanın gümrükte bekleme probleminin çözülmesidir. Buna göre, teminat verilmesi halinde eşyanın çekilebilmesine imkan sağlanmıştır.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2021/332

Konu: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete’de “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Söz konusu Yönetmelik ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmiştir.

  • Kimyahaneye tabi eşya, yükümlünün talebi halinde gümrük beyannamesi açmadan önce tahlile gönderilebilecektir

İlgili düzenleme:

Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması MADDE 196/A – (1) 196 ncı madde uyarınca tahlile gönderilmesi gereken eşya, yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilir. Yükümlünün tahlil sonuçlarını kabul etmemesi halinde, Kanunun 243 üncü maddesi kapsamında tahlile itiraz edilebilir. (2) Özet beyan, fatura veya diğer idari ya da ticari belgelerden, eşyanın tahlil edilen eşya ile aynı olduğunun belirlenebilmesi koşuluyla, tahlil sonuçları rejim beyanında kullanılabilir. Beyan edilen eşyanın, tahlil edilen eşya ile aynı olmadığına yönelik kanıt bulunması durumu hariç, bu eşya beyanın kontrolü ve muayene aşamasında yeniden tahlile gönderilmez. (3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
  • Geri gelen eşyanın gümrükte bekleme problemi çözülmüş olup yapılan değişiklik ile teminat verilmesi halinde eşyanın çekilebilmesi imkanı getirilmiştir.

İlgili düzenleme:

(3) İhraç edildikten sonra geri gelen eşyaya tekabül eden katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde, söz konusu hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce eşyanın teslimine Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilir.
  • Havayolu veya denizyolu ile gelen eşyanın, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine alınmasına ilişkin işletici tarafından elektronik olarak tutulan ve Bakanlık ile paylaşılan veriler doğrultusunda sistemde geçici depolama yeri giriş kayıtlarının oluşturulmasına Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilebilecektir.

İlgili düzenleme:

Havayolu veya denizyolu ile gelen eşyanın, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine alınmasına ilişkin işletici tarafından elektronik olarak tutulan ve Bakanlık ile paylaşılan veriler doğrultusunda sistemde geçici depolama yeri giriş kayıtlarının oluşturulmasına Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilebilir.
  • Geçici ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorlar, geçici ithalat rejimi için verilen süre içerisinde aynı havayolu şirketi ve/veya iştirakleri bünyesinde bulunan havayolu taşıtlarındaki motorlarla ve/veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabilecektir.
(4) Geçici ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorlar, geçici ithalat rejimi için verilen süre içerisinde aynı havayolu şirketi ve/veya iştirakleri bünyesinde bulunan havayolu taşıtlarındaki motorlarla ve/veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabilir.

Bu Yönetmelik 30.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmelike aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR