Çarşamba, Şubat 22, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiİkinci El Cep Telefonlarında KDV Oranı Değişikliği

İkinci El Cep Telefonlarında KDV Oranı Değişikliği

“Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerinde KDV oranı %1’e indirildi.

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmemektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Cumhurbaşkanının bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararları ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda uygulanmıştır. Son olarak 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin daha önceki bütün kararnameler yürürlükten kaldırılarak, KDV oranları için yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar aynen korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları, a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.

Bu defa 30 Eylül 2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29 Eylül 2021 tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılmış ve Karar eki I sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.”21-“Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.),”22.08.2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelik, Eki-1’de yer alan kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir. Yönetmelik Eki 1’de yer alan yenilenerek satışa sunulabilecek kullanılmış mallar listesi cep telefonları ve tabletlerdir.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR