Pazar, Şubat 26, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMuhasebeGenel Muhasebeİş Sözleşmesi ve Türleri Nelerdir?

İş Sözleşmesi ve Türleri Nelerdir?

İş sözleşmesi nedir?

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın ise (işveren) ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. 

İş sözleşmesinin özellikleri

 • İş sözleşmesi, yasada aksi belirtilmediği müddetçe özel bir şekle tâbi değildir.
 • Süresi 1 sene ve daha fazla olan iş sözleşmeleri yazılı olmak zorundadır.
 • İş sözleşmeleri damga vergisinden, resim ve harçtan muaftır.
 • Yazılı olmayan sözleşmelerde işveren işçiye en geç 2 ay içinde aşağıdaki bilgileri bir yazılı belge ile bildirmekle yükümlüdür – bu belgeyi vermeyen işverene belge vermediği her bir işçi için 488 TL’lik ceza uygulanır):
 • genel ve özel çalışma koşulları
 • günlük ya da haftalık çalışma süresi 
 • ücret, varsa ücret ekleri
 • ücret ödeme zamanı
 • süresi belirli ise sözleşme süresi
 • fesih durumunda tarafların uymak zorunda olduğu hükümler

İş sözleşmesi türleri nelerdir?

 • Belirli süreli iş sözleşmesi
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesi
 • Tam süreli iş sözleşmesi
 • Kısmi süreli iş sözleşmesi
 • Deneme süreli iş sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmesi nedir?

Belirli işlerde ya da belli bir işin tamamlanana, belirli bir olgu ortaya çıkana dek çalışılan, kısacası objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesine belirli süreli iş sözleşmesi denir. 

 • Zincirleme şekilde yapılamaz. Yapılırsa iş sözleşmesini belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüştürür. Esaslı nedene dayalıysa zincirleme de olsa belirli süreli olarak kalabilir.
 • Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi, iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz.
 • Belirli süreli iş sözleşmesi öngörülen süre bitince kendiliğinden sona erer.
 • Belirli süreli çalışan işçiye ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi nedir?

İş ilişkisinin belirli bir süreye bağlı olarak yapılamadığı durumlarda yapılan iş sözleşmesine belirsiz süreli iş sözleşmesi denir.

 • Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan emsal işçiye göre farklı işlem yapılamaz.

Tam süreli iş sözleşmesi nedir?

İş kanunundaki genel iş sözleşmesi tam süreli iş sözleşmesidir. 

 • Tam sözleşmenin kısmi sözleşme gibi bir tanımı bulunmaz. Emsal işçi tanımlanırken “işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçi” ifadesi kullanılır. Kısacası, bir sözleşme kısmi süreli değilse tam süreli olarak kabul edilebilir.

Kısmi süreli iş sözleşmesi nedir?

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az olması halinde imzalanan sözleşmeye kısmi süreli iş sözleşmesi denir.

 • Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi, ayrımı haklı kılan bir neden yok ise yalnızca iş sözleşmesi kısmi süreli olduğu için tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz.
 • Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.
SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR