Pazar, Mart 5, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaTeşvikİşverenlere İstihdam Desteğinde Ortalama İşçi Sayısı Engeli Nedir

İşverenlere İstihdam Desteğinde Ortalama İşçi Sayısı Engeli Nedir

Pandemi destekleri kapsamında istihdama verilecek yeni destekler konusunda basında yer alan bilgiler ışığında; 50 kişinin altında kişi sayısına istihdam sağlayan özel sektörlere ait mikro ve küçük işletmelere yönelik olarak azami olarak 5 kişi ile sınırlı yeni istihdam edilecek işlere istihdam desteği sağlanacaktır. 

Teşvik destekleri için işe yeni alınacak kişinin işe alınmasından önceki 3 aylık sürede en fazla 10 gün sigortalı çalışmış olması şartı aranacaktır. 

Ücretsiz izne çıkartılan kişiler arasında nakdi ücret desteği alan insanlarda bu destekten yararlanılabileceklerdir. Sonradan eklenen istihdam karşılığında sağlanacak olan sigorta primlerinin destekleri, işveren kişinin kamu bankalarından kullandığı kredilerin kâr ya da faiz paylarından mahsup edilmek şeklinde uygulanacak.

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, işe alındıkları aydan önceki dönemde belirli bir süre 5510/4-a, b, c kapsamında ki sigortalılıklarının bulunmaması, belirlenen tarihte özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmektedir.

İşyeri Yönünden Aranan Şartlar İse Şunlardır;

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi, sigortalının işe giriş tarihinden önceki belirtilen dönemde bildirilen muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

Ayrıca tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunmaması, özel sektör işvereni olması, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

Mart 2020 ayında itibaren tüm dünya ile birlikte ülkemizde de görülen ve ulusal salgın haline gelen korona virüs ile birlikte salgının istihdam üzerindeki olumsuz etkileri

ni azaltmak adına “nakdi ücret desteği” ilekısa çalışma ödeneği” sağlanırken işten çıkartmalara yasak konuldu.

Korona virüsle birlikte yaşan salgın süresinde 2020 Mart / 2021 haziran döneminde kapanmak durumunda kalan işyerleri ya da zorunlu olarak kısmi çalışmaya tabii tutulan tüm işyerlerinde işçi çıkartma yaşı uygulanmıştır. 

İşletmelerin SGK’ya yaptıkları aylık bildirimlerde fiilen çalışamayan, “nakdi ücret desteği” ile “kısa çalışma ödeneği” alan çalışanlarda çalışan işçi olarak bildirildiler. 

Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte işçi çıkarma hususunda konulan yasak 30 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Bununla beraber nakdi ücret desteğiyle kısa çalışma ödeneği uygulaması da 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulanmamaktadır.

Hali hazırda yürürlükte bulunan istihdam desteklerine ilişkin uygulamalarda yatırım teşvik belgeli yeni yatırımlar hariç hemen hemen tüm istihdam teşvikleri için olmazsa olmaz şartta sigortalıların; işe girdikleri tarihten önceki son altı ayda kuruma bildirilen sigortalı işçi sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınması, bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı işçi sayısına ilave yapılması gibi işe yeni alınacak olan işçilerin muhakkak bildirgede / beyannamede bildirilen mevcut işçi sayına ek iççi olarak dikkate alınmasıyla destek imkanı sunulmaktadır. 

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR