Çarşamba, Şubat 22, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMevzuatİşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Çalışan Temsilcisi Atanması

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Çalışan Temsilcisi Atanması

Çalışan temsilcisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çalışma mevzuatımıza girmiş ve yasal bir statü kazanmıştır. Çalışan temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili   çalışana denilmektedir.  29.12.2013 tarihli ve 28750 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde, çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimleri, atanmaları  ve sayıları düzenlenmiştir.

Kimler Çalışan Temsilcisi Olabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ hükümlerine göre bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için;

  • İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,
  • En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,
  • En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması

gerekiyor. Bu niteliklere sahip çalışan olmadığı takdirde diğer çalışanlarda çalışan temsilciliği yapabilirler. Ancak yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde çalışan temsilcileri için aranan kriterler sendika temsilcisi için aranmayacak.

Çalışan Temsilcisinin Seçimi

Çalışan temsilcisinin, işyerinde yetkili sendika bulunması halinde sendika temsilcilerinden oluşması gerekiyor. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından az olması durumunda diğer çalışan temsilcisi veya temsilci- leri dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla işveren tarafından görevlendirilecek. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından çok olması durumunda ise yetkili sendikanın önerisi doğrultusunda çalışan temsilcileri işve- ren tarafından görevlendirilecek.

İşyerinde yetkili sendika yok ise çalışanlar arasından çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi gerekiyor. Buna göre, çalışan temsilcisi aday başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilan edilecek. Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamayacak. Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak yedi günlük sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde işveren tarafından ilan edilecek. Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı gizli bir oylamayla yapılacak. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan tem- silcisi veya temsilcileri olarak ilan edilecek. Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve benzeri kri terleri esas alınarak işverence belirlenecek. Seçim sonuçları beş yıl geçerli olacak.

Çalışan Temsilcisinin Atanması

İşyerinde yetkili sendika bulunmaması veya çalışanlar arasında aday olmaması durumunda işveren çalışanlar arasından dengeli dağılıma özen göstererek nitelikleri uygun çalışan bulunması halinde bunlar arasından atama yapar. Bu niteliklere uygun çalışan bulunmayan işyeri işverenleri ise çalışanlar arasından yeterli sayıda çalışan temsilcisinin görev yapmasını sağlayacak. Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenecek. Oyların eşitliği durumunda, baş temsilci kura yöntemiyle belirlenecek.

İşyerindeki yetkili sendikanın yetkisini kaybetmesi veya bir başka sendikanın yetkili sendika olarak ilan edilmesi durumunda otuz günlük süre içerisinde işveren çalışan temsilcisi veya temsilcilerinin görev yapmasını sağlayacak.

Çalışan Temsilcisi Sayısı

        İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı;

  • İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,
  • Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,
  • Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,
  • Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,
  • Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,
  • İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı kişi görevlendirilecek.

Çalışan temsilcisinin görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutma yükümlülüğü bulunuyor. Çalışan temsilcisinin görevini yürütmesi nedeniyle hakları kısıtlanamıyor.

Çalışan temsilciliği uygulaması işyerlerinde birlikte yönetimin gerçekleştirilmesine ve endüstriyel demokrasiye katkı sağlayan önemli bir düzenlemedir.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR