Salı, Şubat 28, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaSGKÇalışan SGKKıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem Tazminatı Nedir?

İstifa Eden Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? Evlenen Kadın İçin Kıdem Tazminatı Uygulaması? Kıdem Tazminatı Hesabı? Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir? Kıdem tazminatından kesinti yapılır mı? Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dâhil edilir? Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dâhil edilmez?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

1475/14 kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir.

    1- Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,

    2- İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle sona ermesi

  3- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sona ermesi

    4- Askerlik görevi nedeni ile son bulması

    5- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,

    6- Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,

    7- İşçinin ölümü nedeni ile,

İş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

İSTİFA EDEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır.

Ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır.

Bu istisnalar aşağıda belirtilmiştir.

    1- İş sözleşmesinin askerlik görevi,

    2- Emeklilik hakkının elde edilmesi,

    3- Sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi,

    4- İşverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa),
Çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir.

EVLENEN KADIN İÇİN KIDEM TAZMİNATI

Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

KIDEM TAZMİNATI HESABI?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda,

    1- Çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

    2- Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir.

    3- Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır.

    4- Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR?

Kıdem Tazminatı TAVANI: 7.117,17 TL’dir. –  1 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 Dönemi için

Kıdem tazminatından kesinti yapılır mı?

Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilmektedir, başka kesinti yapılmamaktadır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dâhil edilir?

-Net ücret,
-Yemek yardımı,
-Kasa tazminatı,
-Gıda yardımı,
-Yakacak yardımı,
-Eğitim yardımı,
-Konut yardımı,
-Giyecek yardımı,
-Erzak yardımı,
-Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli,
-Ünvan tazminatı,
-Aile yardımı,
-Çocuk yardımı,
-Temettü,
-Havlu ve sabun yardımı (işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz), taşıt yardımı,
-Yıpranma tazminatı,
-Kalifiye,
-Nitelik zammı,
-Sağlık yardımı,
-Mali sorumluluk tazminatı,
-Devamlı ödenen primler.

Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dâhil edilmez?

-Yıllık izin ücreti,
-Evlenme yardımı,
-Hafta tatil ücreti,
-Bayram harçlığı,
-Hastalık yardımı,
-Genel tatil ücreti,
-Doğum yardımı,
-Ölüm yardımı,
-İzin harçlığı,
-Jestiyon ödemeleri,
-Teşvik ikramiyesi ve primleri,
-Jübile ikramiyesi,
-Seyahat primleri,
-Devamlılık göstermeyen primler,
fazla çalışma ücreti,
-İş arama yardımı,
harcırah,
-Bir defalık verilen ikramiyeler,
-İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR