Çarşamba, Mart 1, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiÖzelgelerKirlilik Önlem Payı (KÖP) KDV oranı hk.

Kirlilik Önlem Payı (KÖP) KDV oranı hk.

“Kirlilik Önlem Payının (KÖP)” 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/27 nci sırasında yer alan atık su hizmetleri kapsamında alınan bir bedel olduğu değerlendirilerek, %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı

KDV ÖTV Müdürlüğü    

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ….. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (…..) Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde, “Kirlilik Önlem Payının (KÖP)” endüstriyel atıksu kaynaklarından bu Yönetmeliğin Tablo 1’inde yer alan kanalizasyona deşarj standartlarını sağlamaya yönelik gerekli önlemleri alıncaya dek veya yeterli ölçüde alamadıklarının tespiti sonucunda alınacak bedel olduğunun ve nasıl hesaplanacağının belirtildiği, hesaplama sonucunda tahakkuk ettirilecek Kirlilik Önlem Payına uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/27 nci sırasına göre, belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri %8 oranında KDV ye tabidir.

Buna göre, “Kirlilik Önlem Payının (KÖP)” 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/27 nci sırasında yer alan atık su hizmetleri kapsamında alınan bir bedel olduğu değerlendirilerek, %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR