Çarşamba, Şubat 22, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiKurumlar VergisiKorumalı İşyerlerinde Kurumlar Vergisi İndirimi

Korumalı İşyerlerinde Kurumlar Vergisi İndirimi

Korumalı İşyeri İndirimi

Korumalı işyeri indirimi, 6518 sayılı Kanunun 83’üncü maddesi ile 19.02.2014 tarihinden geçerli olmak üzere KVK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına eklenen (h) bendinde düzenlenmiştir.

Buna göre; 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100’ü oranında korumalı işyeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150’sini aşamaz.) kurum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilecektir.

Bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine göre % 150’ye kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Cumhurbaşkanı; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Korumalı işyerinin tanımı, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yapılmış olup; mezkûr Kanun’un 3’üncü maddesinde korumalı iş yeri, “İş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere mesleki rehabilitasyon sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerini ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

Korumalı işyerlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeleri içeren “Korumalı İşyeri Hakkında Yönet-melik”, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kaynak : TÜRMOB

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR