Perşembe, Mart 2, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiKurumlar VergisiKurumlar vergisi indiriminde uygulama esasları belirlendi

Kurumlar vergisi indiriminde uygulama esasları belirlendi

İhracat ve üretim faaliyetinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak. Buna ilişkin esasların olduğu tebliğ yayımlandı. Tebliğe göre, ihracatçıların hem mal hem hizmet ihracatı indirime konu edilebilecek. İndirim, 1 Ocak 2022’den itibaren üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için hesaplanacak.

İhracat ve üretim faaliyetinden elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ’i, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ‘Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ kapsamında indirim yapılacak. Yeni tebliğle, söz konusu uygulamaya ilişkin esaslar belirlendi.
 
NE ZAMAN BAŞLIYOR
* Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellefler, 1 Ocak 2022’den itibaren üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 1 puanlık indirimden faydalanabilecek.
 
* İhracat yapan kurumların gerek mal gerekse hizmet ihracından elde ettikleri kazançları için indirim uygulanabilecek.
 
* Üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üretimden elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere indirim için bu kurumların sanayi sicil belgesine sahip olması ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmesi gerekiyor.
 
DİĞER FAALİYETLER
* Mükelleflerin ihracat ve üretimin yanı sıra diğer faaliyetlerinden kazançları olması halinde ihracattan ve üretimden kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan ve üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço kârına ayrı ayrı oranlanması suretiyle tespit edilecek.
 
* İhracat ve üretimden kazancın ticari bilanço kârına oranlaması suretiyle safi kurum kazancı içindeki payı tespit edilerek 1 puan indirim uygulanacak matrah bulunacak.
 
* Üretim veya ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço kârından büyük olması halinde safi kurum kazancını geçmemek üzere ihracat ve üretimden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecek.

AYNI ANDA YARARLANMA İMKANI
Payları, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumların, üretim ve ihracat faaliyetiyle iştigal ederek bir kazanç elde etmeleri halinde, bu kurumların tüm matrahları için 2 puan indirim hesaplanacak. Bu hesaptan sonra üretim faaliyetleri ile ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 1 puan ilave indirim mümkün olacak.
 
Bu düzenleme kapsamında ihracat ve üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların aynı dönemde indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak olmaları halinde yatırım teşvik belgesinden kaynaklanan vergi indirimi oranı 1 puan indirim uygulanmış orana göre hesaplanacak.
 
Kurumlar vergisi mükellefleri, şartları sağlamaları halinde bu indirimlerden aynı anda yararlanabilecekler.
 
İndirim veya istisnaya tabi tutularak üzerinden vergi hesaplanmayan kazançlar için 1 puan indirim uygulanmayacak.
 
Öte yandan, gerek ihracat faaliyeti gerekse üretim faaliyeti kapsamında doğan alacaklara isabet eden kur farkı, faiz ve benzeri gelirler, 1 puan indirim uygulanacak kurum kazancı kapsamında değerlendirilecek.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR