Perşembe, Şubat 23, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaYaşam StilSağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı yapacak! Başvuru şartları ve kura tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için başvuru süreci başlıyor. Personel atamaları ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca kura ile mülakatsız 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi. Daha önceki alımlarda İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılan sürekli işçi alımı başvurularının kadro dağılımı da Bakanlık tarafından netlik kazanacak. Gözler şimdi başvuru kılavuzunda. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı 2021 ne zaman yapılacak?

10 bin sürekli işçi alımı için Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. 40 bin personel alımı yapacak olan bakanlık 30 bin sağlık personelinin haricinde 10 bin de sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile.” dedi. Bakanlığın https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayınlanacak kılavuz ile başvuru tarihleri ve şartlarının ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 

Başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili henüz duyuru yayınlanmadı. Ancak 2020 yılı mart ayında yapılan 14 bin sürekli işçi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınmıştı. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ile de başvurular gerçekleşmişti.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçi adayları için yayınlanacak kılavuz ile başvuru tarihleri belirlenecek.

Atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

Başvuru şartları da bakanlık tarafından yapılacak açıklama ile belirlenecek. Ancak 2020 yılında başvuru şartları şöyleydi;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan;

• Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.

• Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı – hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak.

• Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

• Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının; yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

9. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR