Perşembe, Şubat 23, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMevzuatŞantiye Şefi Aynı Zaman Diliminde Kaç Şantiye Yönetebilir?

Şantiye Şefi Aynı Zaman Diliminde Kaç Şantiye Yönetebilir?

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde ve Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte, Şantiye Şefi, “konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personel” olarak tanımlanmıştır.

Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.

Şantiye şefinin;

a. Mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi veya elektrik mühendisi,

b. Yükseköğrenim kurumunca elektrik mühendisliğine eşdeğerliği bulunduğu kabul edilen elektrik-elektronik mühendisi,

c. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mesleklere ilişkin inşaat, makine, elektrik, yapı denetim teknikeri veya bunlara ilişkin teknik öğretmen,

olması şarttır.

Şantiye şefleri hakkında yönetmeliğin 7’nci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan  yapılarda görev alacak şantiye şeflerinin mimar veya mühendis olması zorunludur. Tekniker ve teknik öğretmenler kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan yapılarda şantiye şefi olarak görev alamazlar.

Şantiye şefleri hakkında yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre tam zamanlı olarak başka işte çalışanlar şantiye şefi olarak çalışamazlar.

Kamu İhale Kurumu tarafından, kamu yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefi olarak çalışan bir şahsın aynı zamanda başka bir yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefliği yapıp yapamayacağı konusunda 2021/DK.D-82 nolu kurul kararı yayınlanmıştır. Yayınlanan bu karara göre tam zamanlı bir çalışma gerektiren şantiye şefliğinin aynı zaman diliminde iki farklı şantiyede gerçekleştirilemeyeceği bu nedenle iş denetleme belgesinin de düzenlenemeyeceği belirtilmiştir.

Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan 2021/DK.D-82 nolu kurul kararına ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

KAMU İHALE KURULU KARARI   

Toplantı No                                            : 2021/015
Gündem No                                            : 56
Karar Tarihi                                          : 14/04/2021
Karar No                                                : 2021/DK.D-82
Toplantıya Katılan Üye Sayısı           : 9
Gündem Konusu                                    : Kamu yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefi olarak çalışan bir şahsın aynı zamanda başka bir yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefliği yapıp yapamayacağı konusunda Kurum görüşü oluşturulması.

Bir kamu yapım işi sözleşmesinde şantiye şefliğini üstlenen kişinin, üstlendiği görev tam zamanlı bir görev olduğundan, başka bir yapım işinde fiilen şantiye şefliği yapmasının mümkün olmadığı, bu itibarla, aynı tarihlerde birden fazla şantiyede fiilen çalışılmış olunmasının, kamu yapım işi sözleşmesi kapsamında kamu ihale sözleşme mevzuatına uygun bir şekilde fiilen şantiye şefliği yapılmadığı anlamına geldiğinden, iş denetleme belgesi düzenlenmesine engel bir durum olduğu sonucuna varılmıştır.

 Açıklanan nedenlerle; bir kamu yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefi olarak çalışan bir şahsın aynı zamanda başka bir yapım işi sözleşmesi kapsamında fiilen şantiye şefliği yapamayacağına, aksine bir durumun iş denetleme belgesi düzenlenmesine engel olacağına, oOybirliği ile karar verilmiştir.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR