Perşembe, Şubat 23, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiSirkülerSermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 21 ve 40 ıncı maddelerinin 16/c bendinde, lisanssız üretim tesislerinin tümünün devralınması durumunda, hisseleri devralan tüzel kişilere, devir işlemleri sonrasında, hisselerini devreden tüzel kişinin bu fıkra kapsamında kullandığı kredilere ilişkin kredi bakiyelerini devralmak şartıyla, bu fıkra kapsamında döviz kredisi kullandırılmasının mümkün olduğu belirtilmekteydi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 24.05.2022 tarih ve 1216612 sayılı yazısı ile söz konusu genelgenin 21 inci ve 40 ıncı maddelerinde yapılan değişiklikle, bu istisna kapsamına 01/07/2021 tarihinden önce işletmeye girmiş lisanslı üretim tesislerinin tümünün devralınması da dahil edilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/62

KONU: Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 21 inci ve 40 ıncı maddelerinde sayılan hallerde döviz geliri şartına bağlı olmaksızın döviz kredisi temin edilebilmektedir.

Genelgenin 21 ve 40 ıncı maddelerinin 16/c bendinde, lisanssız üretim tesislerinin tümünün devralınması durumunda, hisseleri devralan tüzel kişilere, devir işlemleri sonrasında, hisselerini devreden tüzel kişinin bu fıkra kapsamında kullandığı kredilere ilişkin kredi bakiyelerini devralmak şartıyla, bu fıkra kapsamında döviz kredisi kullandırılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 24.05.2022 tarih ve 1216612 sayılı yazısı ile söz konusu genelgenin 21 inci ve 40 ıncı maddelerinin 16/c bendinde yapılan değişiklikle, bu istisna kapsamına 01/07/2021 tarihinden önce işletmeye girmiş lisanslı üretim tesislerinin tümünün devralınması da dahil edilmiştir.

Yeni düzenleme:

c) Lisanssız üretim tesislerinin ve 01/07/2021 tarihinden önce işletmeye girmiş lisanslı üretim tesislerinin tümünün devralınması durumunda, hisseleri devralan tüzel kişilere, devir işlemleri sonrasında, hisselerini devreden tüzel kişinin bu fıkra kapsamında kullandığı kredilere ilişkin kredi bakiyelerini devralmak şartıyla, bu fıkra kapsamında döviz kredisi kullandırılması mümkündür. Kredinin kullanım süresi, lisanslı üretim tesisleri bakımından YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanma süresi ile sınırlıdır. Bu kapsamda kullandırılacak kredi tutarı ile devralınan şirketlerin kredi bakiyelerinin toplamı; lisanslı üretim tesisleri bakımından bu fıkranın (b/1) bendinde belirtilen tutarı, lisanssız üretim tesisleri bakımından ise bu fıkranın (b/2) bendinde belirtilen tutarı geçemez. Bu kapsamda; hisse devrinin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin veya hisse devirlerine ilişkin pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı örneklerinin krediyi kullandıran bankaya ibraz edilmesi zorunludur.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Sermaye Hareketleri Genelgesi

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR