Perşembe, Şubat 23, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaSGKÇalışan SGKSigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmesi

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmesi

İşverenlerden, aylık prim ve hizmet belgesini e-sigorta kanalıyla göndermekle yükümlü olanlar;

– Sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini 1/11/2008 tarihinden itibaren,

– Sigortalı ilk işe giriş bildirgesini ise 1/12/2008 tarihinden itibaren, e-sigorta yoluyla göndermekle yükümlü tutulmuşlardır.

SGK İşe Giriş Bildirgesinin E-sigorta Yoluyla Verilmesi

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerden, aylık prim ve hizmet belgesini e-sigorta kanalıyla göndermekle yükümlü olanlar;
– Sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini 1/11/2008 tarihinden itibaren,
– Sigortalı ilk işe giriş bildirgesini ise 1/12/2008 tarihinden itibaren,
e-sigorta yoluyla göndermekle yükümlü tutulmuşlardır.


10/7/2009 tarihli ve 2009/92 sayılı Genelge ile çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın; özel nitelikteki işyerlerinde 1/10/2009 tarihinden, resmi nitelikteki işyerlerinde ise 15/10/2009 tarihinden itibaren işe alınan sigortalıların ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin e-sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi zorunlu tutulmuş olup, belgeler yasal süresinde kağıt ortamında verilse dahi Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin e sigorta yoluyla verilmesi halinde i işverenler bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilmiş barkod numaralı çıktıların bir nüshasını imzalarını alarak sigortalıya verecek, diğer nüshasını da sigortalının dosyasında saklayacaklardır. Kurumca e-sigorta yoluyla gelen sigortalı işe giriş bildirgeleri için herhangi bir dosya açılmayacak, ancak sigortalının Kuruma yazılı başvurması ya da diğer kurum ve kuruluşlarla sigortalı hakkında yazışma yapılması halinde barkod numaralı sigortalı işe giriş bildirgesi alınarak sicil dosyası açılıp tüm bilgi ve belgeler bu dosyada muhafaza edilecektir.

İşverenler sigortalı işe giriş bildirgesinin meslek adı ve kodu, 6356 sayılı Kanun gereğince belirlenen görev kodu, ÇSGB iş kolu, sigortalıların 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre çalışıp çalışmadığı, aynı Kanunun 30 uncu maddesine göre (Değişik, 19/6/2020 tarihli ve 2020/21 sayılı Genelge engelli ve eski hükümlü olup olmadığı alanı ile sigortalının adresini her zaman, sigortalının işe başladığı tarih ve sigortalılık kodu değişikliği ya da söz konusu bildirgenin iptali işverenler tarafından (Değişik, 19/6/2020 tarihli ve 2020/21 sayılı Genelge) işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23:59’a kadar e sigorta yoluyla yapılabilecektir.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR