Perşembe, Şubat 23, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiGelir VergisiSıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teslimlerinin taşıt tanıma sistemi kapsam durumu hk.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teslimlerinin taşıt tanıma sistemi kapsam durumu hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı       : 64597866-195[2]-316     05.01.2018

Konu      : Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teslimlerinin taşıt tanıma sistemi kapsamında yapılıp yapılmayacağı.   

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Şirketinizin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ürününün, taşıt tanıma sistemi kapsamında tesliminin ve ödeme kaydedici cihaz fişleri üzerinde ürün birim miktarının “standart metreküp” (Sm3) olarak gösterilmesinin vergisel açıdan uygunluğu konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanunun 58 Seri No.lu Genel Tebliğ ile taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını bu Genel Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyeti getirilmiştir.

Aynı Genel Tebliğin l. bölümünde de;

a) Taşıtlara akaryakıt satışının yapıldığı pompalar, özellikleri 3100 sayılı Kanun ve Tebliğlerle belirlenen ve Bakanlığımızca onaylanan bir veya daha fazla ödeme kaydedici cihaza bağlanmış olacaktır. Pompalar, kasiyer veya pompacı olmaksızın bilfiil müşteri tarafından da (kredi kartlı vb.) kullanılabilen ödeme kaydedici cihazlara da bağlanabilecektir. Pompaların bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar, pompanın içerisine, hemen yanına veya yakınındaki bir büroya yerleştirilebilecektir.

b) Pompalar akaryakıt verilen taşıtın plaka numarası girildikten sonra çalışacak şekilde düzenlenmiş olacaktır. Diğer bir ifade ile taşıtın plaka numarası girilmediği takdirde pompadan akaryakıt akmayacaktır. Şu kadar ki, taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille vb.) her türlü akaryakıt satışında pompalara plaka numarası yerine müşterinin adı soyadı veya ünvanı bilgileri girilecektir.

c) Yapılan akaryakıt satışlarıyla ilgili bilgiler ödeme kaydedici cihaz hafızasına otomatik olarak kaydedilecektir. Hafızaya kaydedilen bilgiler, akaryakıt verme işleminin sonunda ödeme kaydedici cihazdan yine otomatik olarak çıkacak fişler ile belgelendirilecektir. Bu fişler 3100 sayılı Kanunla ilgili 7 Seri Nolu Genel Tebliğin “B” bölümünde sayılan bilgilere (akaryakıtın cinsi, miktarı, tutarı vb.) ilaveten, akaryakıt verilen taşıtın plaka numarasını da ihtiva edecektir. Plaka numarası, fiş üzerinde “tarih, fiş no ve saat” ibarelerinin altında, tek satır halinde, büyük harflerle (kalın yazılımlı) veya değişik renklerde gösterilecek, plaka numarasının unsurları olan il trafik kod numarası, harf grubu ve numara grubu birbirinden ayırdedilmiş bir şekilde yazılacaktır. (Örneğin: 06 LCV 01 gibi).” denilmektedir.

Diğer taraftan; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 11 inci maddesi hükmünce, (I)  sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları kilogram, litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilmektedir. Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan vergileme ölçülerini değiştirmeye yetkilidir.

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2711.11.00.00.00 G.T.İ.P numarası ile yer alan “Sıvılaştırılmış Doğalgaz” isimli malın ölçü birimi, söz konusu Kanun eki listede “Metreküp” olarak belirlenmiş olmasına karşın, adı geçen Kanunun 11 inci maddesindeki yetkiye istinaden çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren “Standart metreküp” olarak uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edilmektedir.

Buna göre; Şirketinizce Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre alınacak lisanslara istinaden gerçekleştirilecek (LNG) satış işlemlerinin yapıldığı akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyetiniz bulunmakla birlikte, bahse konu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılacak (LNG) satışlarının taşıt tanıma sistemi ile gerçekleştirilmesi mümkün olup, teslim edilecek ürün miktarına ilişkin ölçü biriminin, ödeme kaydedici cihaz fişleri üzerinde “Standart metreküp” (Sm3) olarak gösterilmesi gerekmektedir.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR