Cumartesi, Mart 4, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiSirkülerTeknokentler ile AR-Ge Tasarım Merkezlerinde çalışanların bölge dışında geçirdikleri süreler

Teknokentler ile AR-Ge Tasarım Merkezlerinde çalışanların bölge dışında geçirdikleri süreler

İlgili personelin bu merkezler veya bölge dışında geçirdikleri sürelerin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesinde maddede belirtilen durumlar haricinde teşvike konu edilen toplam çalışma süresinin yanı sıra bölgede veya bu merkezlerde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında çalışan personelin toplam sayısının yüzde yirmisine kadarı da dikkate alınabilecektir.

TÜRMOB 

VERGİ SİRKÜLERİ -27.12.2021/239-1

Teknokentler ile AR-GE ve tasarım merkezinde çalışan toplam personelin en fazla yüzde yirmisine kadarının bölge dışında geçirdikleri sürelere ilişkin ücretleri gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanabilir.

7346 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler uyarınca; ilgili personelin bu merkezler veya bölge dışında geçirdikleri sürelerin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesinde maddede belirtilen durumlar haricinde teşvike konu edilen toplam çalışma süresinin yanı sıra bölgede veya bu merkezlerde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında çalışan personelin toplam sayısının yüzde yirmisine kadarı da dikkate alınabilecektir.

Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Cumhurbaşkanı toplam çalışma süresi bakımından bu yetkisini 4625 sayılı Kararı ile kullanmış olup; 31/12/2022 tarihine kadar yüzde yirmi olarak belirlenmiş bu oran yüzde elli olarak uygulanacaktır.

Değişiklik düzenlemesi 12 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7263 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştı. Yapılan değişiklikler uyarınca 4691 sayılı Kanunun kapsamında Bölgede yer alan işletmelerde veya Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge dışında veya Ar-Ge veya tasarım merkezleri dışında geçirdikleri sürelerin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesine yönelik düzenlemede bulunulmuştu. Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranın Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilmesine ilişkin yetki verilmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 08.02.2021/43 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7346 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklik uyarınca ilgili personelin bu merkezler veya bölge dışında geçirdikleri sürelerin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesinde teşvike konu edilen toplam çalışma süresinin yanı sıra bölgede veya bu merkezlerde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında çalışan personelin toplam sayısının yüzde yirmisine kadarı dikkate alınabilecektir.

Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkili kılınmıştır

Cumhurbaşkanı toplam çalışma süresi bakımından bu yetkisini 4625 sayılı Kararı ile kullanmış olup; 31/12/2022 tarihine kadar yüzde yirmi olarak belirlenmiş bu oran yüzde elli olarak uygulanacaktır.

Yapılan değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.

Detaylı Tablo İçin Tıklayın!

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR