Çarşamba, Şubat 22, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiSirkülerTL'ye Dönüşüm Hesaplarında Vade Sonunda Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında Yüzde 0...

TL’ye Dönüşüm Hesaplarında Vade Sonunda Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında Yüzde 0 (Sıfır) Oranında BSMV Uygulanacaktır

23/3/2022 tarihli R.G’de Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında yüzde 0 (sıfır) oranında BSMV uygulanmasına ilişkin 5349 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/40

KONU: TL’ye Dönüşüm Hesaplarında Vade Sonunda Banka Tarafından Yapılan Kambiyo Satışlarında Yüzde 0 (Sıfır) Oranında BSMV Uygulanacaktır

23/3/2022 tarihli ve 31787 Sayılı Resmi Gazete’de Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında yüzde 0 (sıfır) oranında BSMV uygulanmasına ilişkin 5349 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Bilindiği üzere, kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden binde iki oranında BSMV uygulanmaktadır. 

Diğer taraftan, 98/11591 Sayılı Kararın eki Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kambiyo muamelelerinde ise BSMV oranı satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmaktadır.

Bu Karar ile yukarıda anılan Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir:

7) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları,

Buna göre, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında yüzde 0 (sıfır) oranında BSMV uygulanacaktır.

Yapılan son düzenlemeyle birlikte, yüzde 0 (sıfır) oranında BSMV uygulanacak işlemlere aşağıda yer verilmiştir:

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik  olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları,

7) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları.

Karar 23/3/2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5349)

Kaynak : Verginet

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR