Çarşamba, Şubat 22, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMali TakvimVarlık Barışında Süreler Uzatıldı

Varlık Barışında Süreler Uzatıldı

31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı (6. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Varlık Barışı” kapsamındaki süreler 30/6/2022 tarihine kadar (6 ay süreyle) uzatılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/1

KONU: Varlık Barışında Süreler Uzatıldı.

31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı (6. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Varlık Barışı” kapsamındaki süreler 30/6/2022 tarihine kadar (6 ay süreyle) uzatılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde ile yeni bir Varlık Barışı uygulaması yürürlüğe konulmuş ve bu varlık barışı uygulamasında, önceki uygulamalardan farklı olarak, hem yurt içi hem de yurt dışı varlıklar için herhangi bir vergi ödeme yükümlülüğü getirilmemiştir. Daha sonra 30.06.2021 tarihinde yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu uygulamanın süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa, 5050 Sayılı Karar ile 31/12/2021 tarihinde başvuru süresi biten söz konusu varlık barışı uygulamasında süreler 6 ay (30/6/2022 tarihine kadar) daha uzatılmıştır.

Buna göre;

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30/06/2022 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Ayrıca, bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.
  • Diğer taraftan, yukarıdaki kapsama giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 11/11/2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/06/2022 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/06/2022 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilebilecektir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 30/06/2022 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Ayrıca;

  • Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.
  • Bu kapsamda bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu uygulamadan faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Türkiye’ye getirilmekten maksat;

a) Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi,

b) Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesidir.  

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, 31/12/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2022 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR