Cuma, Mart 3, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiYansıtma faturalarından dolayı elektronik fatura ve defter tutma zorunluluğu olup olmadığı

Yansıtma faturalarından dolayı elektronik fatura ve defter tutma zorunluluğu olup olmadığı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ VE USUL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı       : 72788441-105-55            20/09/2013

Konu      : Vergi Usul Kanunu Uygulamaları             

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, … ‘ye makarna ve irmik sattığınızı, satılan ürünlerin … tarafından sürekli olarak pazarlandığı ve firmanıza “raf bedeli” ve benzeri adlarla pazarlama giderleri fatura edildiği, yıl sonlarında ise “ciro primi” fatura edildiği, … ‘den herhangi bir mal alışınızın olmadığı, müşteriniz olduğu ve 2011 yılı cironuzun 10.000,00TL’yi aştığı belirtilerek, raf açma ve ciro primleri adı altında yansıtma faturalarından dolayı elektronik fatura ve defter tutma zorunluluğunuzun olup olmadığı hakkında bilgi talep edilmektedir.

14.12.2012 tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde elektronik fatura ve elektronik defter kullanma zorunluluğunda olan mükellefler belirtilmiş olup bu kapsamda;

– 04/12/2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar,

– Madeni yağ lisansına sahip olanlardan mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

– 06/06/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler,

– (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, elektronik fatura ve elektronik defter kullanmak zorundadır.

Ayrıca konuya ilişkin olarak yayımlanan 58 No.lu V.U.K. sirkülerinde;

“5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Lisans sahibi mükelleflerden alış yapanların, madeni yağ sektöründe veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Bu kapsamda alış yapanların tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

Madeni yağ lisansına sahip olan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden sadece mal alışları bulunan mükellefler Genel Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Hizmet alımları kapsam dahilinde değildir.

Mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün, alkol veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatına göre zorunluluk kapsamına alınacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden mal alımınızın olması halinde elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmeniz gerekmekte olup, bu kapsamda herhangi bir mal alımınızın olmaması halinde ise elektronik fatura ve defter kullanmak zorunluluğunuzun olmayacağı tabiidir.

Buna göre; tarafınıza düzenlenen “raf bedeli” ve “ciro primi” faturalarından dolayı zorunluluk kapsamında değerlendirilmeniz mümkün bulunmamaktadır.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR