Cumartesi, Mart 4, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiTebliğlerYatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik

Çevre ve Veri Merkezleri Yatırımlarına İlişkin Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/140

KONU: Çevre ve Veri Merkezleri Yatırımlarına İlişkin Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

13/11/2021 tarihli ve 31658 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/1)” yayımlandı.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinde belirtilen yatırım konuları, hangi bölge yapıldığı fark etmeksizin 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olmaktadır.

17/12/2020 tarihli 3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile çevre yatırımları (sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla 10.000.000 (on milyon) Türk Lirasını geçemeyecektir.) 2012/3305 sayılı Karar’ın 17 nci maddesinde yer alan öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir. Daha sonra 29/6/2021 tarihli ve 4191 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile çevre yatırımı tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Çevre yatırımı: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az yüzde onbeş oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımları,

Diğer taraftan yine 4191 sayılı Karar ile veri merkezi yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiş ve aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

(cc) Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları.

Bu Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 7 nci maddesinde değişiklik yapılarak, çevre ve veri merkezi yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde aranan koşullar açıklanmıştır.

Buna göre;

  • Çevre yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından verilecek raporun değerlendirme ve sonuç kısmında proje/yatırımın onaylandığına dair, yatırımın tamamlanmasını müteakip ise projenin başarıyla gerçekleştirildiğine dair ibare,
     
  • Veri merkezi yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde, TS EN 50600 standardı kapsamında minimum Kullanılabilirlik Sınıfı 3 (AC:3), minimum Koruma Sınıfı 2 (PC:2), minimum Ayrıntı Seviyesi 2 (GL:2) olan TSE Veri Merkezi Tasarım Belgesi aranır. Yatırımın tamamlanmasını müteakip, standartların sağlandığına ilişkin TSE Veri Merkezi Tesis Belgesi aranacaktır.

Resmî Gazete

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2021/1)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yer alan çevre yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından verilecek raporun değerlendirme ve sonuç kısmında proje/yatırımın onaylandığına dair, yatırımın tamamlanmasını müteakip ise projenin başarıyla gerçekleştirildiğine dair ibare aranır.

(8) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (cc) bendi kapsamında yer alan veri merkezi yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde, TS EN 50600 standardı kapsamında minimum Kullanılabilirlik Sınıfı 3 (AC:3), minimum Koruma Sınıfı 2 (PC:2), minimum Ayrıntı Seviyesi 2 (GL:2) olan TSE Veri Merkezi Tasarım Belgesi aranır. Yatırımın tamamlanmasını müteakip, bu fıkrada belirtilen standartların sağlandığına ilişkin TSE Veri Merkezi Tesis Belgesi aranır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
20/6/201228329
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-10/4/201428968
2-8/5/201428994
3-25/9/201429130
4-28/4/201629697
5-25/6/201629753
6-27/8/201629814
7-26/7/201730135
8-1/6/201830438
9-10/6/201830447
10-9/10/201830560
11-9/11/201830590
12-16/10/202031276
SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR