Çarşamba, Şubat 22, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaSGKYeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları 2021

Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları 2021

Malulen emeklilik konusunu 2021 yılında yürürlükte olan mevzuatlara ve yeni yasaya göre malulen emeklilik şartları..

Bilindiği gibi 4A, 4B, 4C ve diğer kapsamlarda çalışmakta olan kişiler, uzun zaman boyunca çalışma hayatına devam ettiğinde çalışma gücünü kaybettiğinden dolayı malul sayılmaktadırlar. Eğer kişiler malulen emeklilik şartları içinde uygun olursa, bu haktan yararlanarak emekli olabilmektedir. 

Kimler Malulen Emekli Olabilir?

SSK’lı olarak çalışan işçiler yada kendi adına işyeri olan çalışanlar çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybetmeleri halinde yada iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma güçlerinin yüzde 60’ını kaybetmeleri halinde malulen emekli olabilir. Kamuda görev yapan çalışanlar ise çalışma güçlerinin en az yüzde 60’ını kaybetmeleri yada görevlerini yapamayacak derece iş yapamaz haline gelmeleri durumunda malulen emekli olabilir. 

Bu durumun SGK’nın sevk edeceği sağlık kuruluşunda Sağlık Raporu ile belgelenmesi gereklidir. Bir alt başlıkta yeni yasaya göre malulen emeklilik şartlarını ayrıntıları ile anlattık. 

Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Yeni yasaya göre malulen emeklilik şartları aşağıdaki gibidir: 

 • Malullüğe başvuru yapan çalışanın sigortalılık başlangıç süresi üzerinden 10 yıl geçmesi gereklidir. Bu madde toplam sigortalılık süresi değildir. Örneğin 1 Ocak 2022 tarihinde malullüğe başvuru yapacak bir çalışanın sigortalılık başlangıç süresinin en az 1 Ocak 2012 olması gereklidir. Bu tarihten itibaren sigorta primlerinin aralıksız olması şart değildir. Prim gün şartı en az 1800 gün olması gereklidir.  
 • 10 yıl boyunca devam eden bu sigortalılık süresinin içinde en az 1800 günlük bir hizmet süresinin olması.
 • Sağlık Kurulu tarafından çalışanın en az %60 ve üstünde bir güç kaybının olduğunun tespitinin yapılması ve bu durumun işe giriş tarihinden daha sonra meydana gelmesi.
 • 4A kapsamında çalışan kişilerin işten ayrılması
 • 4B kapsamında çalışanların ticari faaliyetlerine son vermiş olmaları ve buna ek olarak prim borçlarının da bulunmaması
 • 4C kapsamında çalışan kişilerin de görevinden ayrılması şartlar arasındadır.
 • SGK’ya dilekçe ile başvurmanız gereklidir. 

Malulen Emeklilik İçin Nereye Başvurmanız Gereklidir?

İlk olarak SGK’lı olarak hangi ile bağlı iseniz o ilin İl Müdürlüğüne başvuru yapmanız gereklidir. Örneğin İstanbul’da çalışan bir kişi İstanbul Soysal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurması gerekir. (ADRES : Pürletaş Mah. Meclisi Mebusan Cad. No:43 Fındıklı Beyoğlu /İSTANBUL – Telefon : 212 -372 10 00) 

Hangi İlde yaşıyorsanız sizlerde o ilin Müdürlüğüne başvuru yapınız. Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız gereklidir.  Başvurunuzu yaparken talebinize esas sağlık raporlarınızın suretlerini de dilekçeniz ekine koymanızı öneririm. 

Memurlar Nereye Başvurmalıdır?

Çalıştığınız kuruma başvurmanız gereklidir.

2021 Yılında Geçerli Malulen Emeklilik Hastalıkları:

Öte yandan çalışan kişinin hak sahibi olabilmesi için belirtilen hastalıklardan birine sahip olması gerekir. Çalışanın bu hastalıklardan birine sahip olduğu da doktor raporu tarafından ispat edilmelidir. Raporla onaylanmamış hastaların ise hak kazanması mümkün değildir.

 • Epilepsi, konvülsif epilepsi
 • Parkinson sendromu
 • Serebral Palsi
 • Santral sinir sistemi hastalıkları
 • Kanser hastalığı
 • İleri dereceye ulaşmış şeker hastalığı
 • Genetik bozukluklar
 • Travma sonrası gelişen stres ve obsesif bozukluklar
 • Organ nakli ihtiyacı olan hastalıklar

Malulen Emeklilik İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurusu yapacak olan kişilerin 10 yıl boyunca sigortalı olması şarttır. Aynı zamanda prim gün sayısının toplamda 1800 gün olması gerekir. Bu şartları bulunan ve sakat sayılmasına sebep teşkil edecek hastalıkları yüzünden çalışmakta zorluk çeken kişiler dilekçe ve diğer esas belgeler ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik merkezine sakatlık nedeniyle emeklilik için başvuruda bulunmalıdır.

İlk başvurunuzda Sağlık Kurul Raporu ibraz etmiş olsanız dahi onay alınabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen herhangi bir sağlık kurumuna sevk edileceksiniz. Sevk edileceğiniz sağlık kuruluşunda tam teşekküllü sağlık kurulu yer almak zorundadır. 

Sevk edileceğiniz hastane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üniversite Hastanesi yada Devlet Hastanesi olabilir. Ancak sizlerin sevk edileceğiniz hastane için müdahil olma şansınız yoktur. 

Buna göre kişiler Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine, devlet üniversitelerinin hastanelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı araştırma hastanelerinden birine sevk edilirler. Bu hastanelerin rapor düzenleme için hakkı bulunurken, ikametgah adresi de dikkate alınarak bu şekilde bir sevk işlemi başlamış olur. Eğer hastanın bulunduğu ilde bu tarz bir hastane yoksa o zaman hastanın sevki devlet hastanelerinden birine yapılır.

Sevk edildiğiniz Hastanenin Sağlık Kurulu tarafından düzenlenecek Sağlık Kurul Raporunu sizi sevk eden Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz etmeniz gereklidir. Aldığınız raporu buraya teslim ederek gelecek sonucu beklemelisiniz. Eğer bu rapora göre %60 ve daha fazlasından iş görememe raporu verilirse, hak edişiniz kabul edilmiş olacaktır.

Prim Hesabı

Maaşlar aylık bağlama oranı, prim sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak burada dikkate almamız gereken prim gün sayısı 9000 gündür. 9000 günden daha az prim gününe sahip kişilerin primleri 9000 gün olarak hesaba katılır. 9000 binden fazla olanların ise ne kadar pirim günü varsa ona göre işlem yapılır. 

Kişiler düşük prim günü söz konusu olduğunda daha düşük şekilde maaş almazlar. Eşitliğin sağlanabilmesi için prim gününün yükseltilmesi söz konusu olacaktır. Yani emeklilik maaşlarının hesaplanması 1800 günlük süre üzerinden değil, daha fazla süre üzerinden yapılmaktadır.

Bir kişinin maaşı, 5510 sayılı kanuna göre kişinin yabancı bir ülkede çalışmaya başlamasından sonra kesilir. Ayrıca yeniden yapılan muayenelerden sonra kişinin iş göremez durumunun ortadan kalkmasından sonra malulen emeklilik maaşının da kesilmesi söz konusu olacaktır. Tabi bu maaşın kesilme şartı da kişinin hizmet verdiği iş koluna göre değişiklik göstermektedir. Öte yandan kişinin bağlı olduğu sigorta kapsamı da bu maaşın kesilip kesilmeyeceği hakkında bilgi verebilir. Kişiler bu türde emekliliğe sahip olduklarında bunu bir süre sonra sonlandırabilir. Dilerlerse çalışmaya devam ederek tekrar işlerinden bu sebeple ayrılabilirler. Bu durumdan sonra da tekrar kişilere hak kazanması söz konusu olacaktır. Hastalar tekrar başvuru gerçekleştirilerek bu imkandan yararlanmaya devam edebilirler. Tekrar yapılacak kontroller sonrasında kişinin maaşı hak edip hak etmediği kontrol edilecektir.

Maaşlar Ne Kadar Ödeniyor? 

Maaşların, hizmet koluna göre değişiklik gösterdiğini belirtmek gerekecektir. Kişinin emekli olmak için prim gün sayısı ve çalıştığı koldaki emeklilik için gerekli olan süre ciddiye alınarak eşitlemeye gidilir ve bu şekilde maaşın hesaplaması yapılır.

 • 4A SGK kapsamında çalışan kişiler için prim gün sayısının 7200 güne, 4B Bağkur’da çalışan kişiler için prim sayısı 9000 güne, 4C emekli sandığı kapsamında çalışan kişiler için de 9000 güne tamamlama yapılır.
 • Yasaya göre yıllık belirlenen kazancın %60’ının 12’i de birinin kişiye aylık olarak bağlanacağı bildirilir.
 • Eğer kişi başka birinin bakımına muhtaç olarak yaşıyorsa, bu oranın %70’e ulaşması söz konusu olur.
 • Kişilere maaşın bağlanması ise, hastane onayından kısa bir süre sonra gerçekleşir. Bu süre genel olarak kişinin malulen emekli olarak ispatlandığı ve raporun da onaylandığı bir aylık sürenin sonrasında gerçekleşecektir. Kişiler bir ay sonra maaşlarını çekmeye başlayabilirler.

2021 yılında maluliyet nedeniyle emekli olanlardan; 4A kapsamınkiler ortalama olarak 2000 ile 3500 TL arası, 4B kapsamındakiler 2000 ile 3600 TL arasında, Tarım alanında Bağ-Kur kapsamındakiler 1800 ile 2700 TL arasında, 4C emekli sandığı kapsamındakiler 3300 ile 5500 TL arasında maaşlar almaktadır.

Engelli Emeklilik Şartları:

Emekli olmak için kişilerden bazı şartları taşıması beklemektedir. Engellilerde emeklilik ise biraz daha farklı ilerlemektedir. Bu kişiler için emeklilik farklı tipte ortaya çıkarılırken, yaş gibi durumlarda bu konuda ciddiye alınmamaktadır. Kişilerin şu şartları taşıyıp taşımadığına göz atılır.

 • Çalışanın ilk sigorta tarihinden sonra sakatlık durumunun başlaması gerekir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenmiş olan %60 iş göremez durumuna sahip olmanız gerekir.
 • 10 yıldan beri sigortanızın devam etmesi gerekir.
 • 1800 gün boyunca primlerin ödenmiş olması bekleniyor.
 • Gelir vergisi kanunu kapsamınca vergi indirimden de yararlanmanız gerekir.
SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR